Rozmiar: 15909 bajtów

- 345 -

1345, 9 VIII, Wrocław (Vratislavia)

in vigilia S. Laurentii

Wacław I, książę Śląska i pan Złotoryi (Wenceslaus ... dux Slesiae et dominus in Goltberg), w obecności Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes rex Boemiae et comes Lucemburgensis); i innych książąt stwierdza dokonany podział otrzymanego spadku po ojcu, księciu Bolesławie III (Boleslaus dux Slesiae et dominus Bregens). Na mocy tego układu Wacław otrzymuje Złotoryję (Goldberg), Chojnów (Haynau), Lubin (Lubin) i zamek Chocianów (Camnov).

Druk: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, Legnica 1861, I, s. 245, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów