Rozmiar: 15909 bajtów

- 348 -

1345, 10 VIII, Wrocław

am Tage Laurentii

Jan Luksemburski, król czeski, zobowiązuje się do wypłacenia 1400 grzywien Ludwikowi, księciu legnickiemu.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. B, nr 41, s. 51.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów