Rozmiar: 15909 bajtów

- 350 -

1345, 10 VIII, Wrocław (Wratislavia)

fer. IV proxima ante festum Assumptionis b. Virginis

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex ac Lucenburgensis comes et dominus Wratislauie), nadaje rycerzowi Henrykowi de Wendin 4 folwarki: dwa w Szczepanowie k. ¦rody ¦l±skiej (Stephansdorff), trzeci we wsi Proszków k. ¦rody ¦l±skiej (Schoneiche), a czwarty w Radakowicach k. ¦rody ¦l±skiej (Radaxdorf), które od dawna posiadał, chociaż nie miał w tej sprawie dokumentu.

¦wiadkowie: Tyllo de Zidlitz, Tytzko de Borsnitz, Mathia de Molheim - rycerze, Liutoldus z Lubska k. Krosna Odrzańskiego (Sommerfeld), Pasco Rimbab, Jan Stoppen (Joannes) - feudałowie, i Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego.


Regest: RBM IV, s. 635, nr 1588.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów