Rozmiar: 15909 bajtów

- 355 -

1345, 12 VIII, Wrocław (Wratislavia)

fer. VI ante festum Assumptionis beate Marie Virginis

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus .. dux Slesie et dominus Olsniczensis), sprzedaje Janowi Luksemburskiemu, królowi Czech (Johannes rex Boemie et comes Lucemburgensis), za 5000 grzywien połowę miasta Góry (Gor) i księstwa górowskiego (Gorensis), połowę Ścinawy (Stynavia) i Chobieni k. Wołowa (Coben) oraz miasto Wschowę (Vrowenstadt), a następnie stwierdza, że po śmierci Jana, księcia Góry (Johannes dux Slesie et doominus Gorensis), druga część Góry ma przypaść Henrykowi V, księciu Śląska i panu Żagania (Henricus dux Slesie et dominus Saganensis), i jego następcom.

Świadkowie: Władysław, książę bytomski (Wladislaus Buthumensis), i Mikołaj II, książę opawsko-raciborski (Nicolaus dux Opavie et Ratyborie).


Druk: Lehns u. Besitzur. I, s. 165, nr 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów