Rozmiar: 15909 bajtów

- 354 -

1345, 12 VIII, Wrocław (Wratislavia)

fer. VI proxima ante f estum Assumcionis beate Marie Vriginis

Jan, książę ścinawski (Johannes ... dux et dominus Stynaviensis), sprzedaje Janowi Luksemburskiemu, królowi Czech (Johannes Bohemie rex ac Lucemburgensis comes), połowę miasta i dystryktu górowskiego (Gor) za 1500 grzywien, z tym że 500 grzywien król Jan zapłacił z góry, za 500 grzywien dał folwark (curia) Henryka (Heinricus) de Biberstein, nazywany Ryczeń k. Góry, a pozostałe 500 mają być spłacane na dzień św. Walpurgii (1 maj) tak długo, aż suma ta nie zostanie całkowicie spłacona.

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 166, nr 42.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów