Rozmiar: 15909 bajtów

- 356 -

1345, 13 VIII, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, rewanżuje się radzie miejskiej Wrocławia za wypłacone mu 1400 grzywien udziałem w dochodach Żydów we Wrocławiu i ¦rodzie ¦l±skiej.

Regest: RBM IV, s. 637, nr 1594.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów