Rozmiar: 15909 bajtów

- 359 -

1345, 14 VIII, Kunth

Jan Luksemburski, król czeski, potwierdza rycerzowi Henrykowi von Wenden posiadanie wsi Proszków k. ¦rody ¦l±skiej ze wszystkimi prawami zagwarantowanymi przywilejami, które uległy zniszczeniu wskutek pożaru.

Regest: RBM IV, s. 638, nr 1598.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów