Rozmiar: 15909 bajtów

- 361 -

1345, 14 VIII, Wrocław (Wratislauia)

in Vigilia Assumptionis beate Virginis

Jan Luksemburski, król czeski, sprzedał rycerzowi Pasco z Jarząbkowic k. Środy Śląskiej pełne prawa we wsi Karczyce k. Środy Śląskiej, a także dochód z mennicy w Jarząbkowicach k. Środy Śląskiej za 100 grzywien praskich, zastrzegając sobie prawo wykupu.

Regest: RBM IV, s. 637, nr 1596.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów