Rozmiar: 15909 bajtów

- 362 -

1345, 14 VIII, Wrocław (Wratislavia)

in Vigilia Assumptionis beate Marie

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex ac Lucemburgensis comes), potwierdza Henrykowi z Kałkowa k. Nysy (Heinricus de Kal) dokument księcia śląskiego i arcybiskupa salzburskiego Władysława (Wladislaus dux Slesiae et ecclesiae Saltzburg), na mocy którego tenże książę nadał magistrowi Milonowi (Milo) Wrocław-Pracze Odrzańskie.

Świadkowie: Konrad de Valkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislaviensis), Ticzko de Borsnitz, Jan de Reste (Johannes), Henryk de Wenden (Heinricus) - rycerze, Jesco de Smoltz, Sifridus Schirow - feudałowie, Otto z Dunina (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego.


Regest: RBM IV, s. 638, nr 1597.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów