Rozmiar: 15909 bajtów

- 363 -

1345, 20 VIII

Sabbato ante Bartholomei

Książę Bolesław zrzeka się praw do młyna leżącego za kościołem.

Regest: AP Wrocław, Rep.135, dz. C, nr 73, Archiwalia Oława, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów