Rozmiar: 15909 bajtów

- 365 -

1345, 31 VIII, Praga

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Bohemiae), nadaje Peczkonowi (Peczko) i Zachariaszowi (Zacharias) de Gugelow prawa książęce we wsi Ogrodnica k. Środy Śląskiej (Schonow).

Regest: RMB V, fasc. 1, s. 174, nr 344.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów