Rozmiar: 15909 bajtów

- 367 -

1345, 2 IX

Rajcy miasta Wrocławia sprzedają Konradowi de Watzinrode, Mikołajowi z Nysy, Piotrowi Dumlosi i Mikołajowi de Strelicz - mieszczanom wrocławskim, 1 grzywnę rocznego czynszu, który w. w. przeznaczają klasztorowi św. Katarzyny we Wrocławiu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów