Rozmiar: 15909 bajtów

- 369 -

1345, 3 IX, Wrocław

III non. Septembris

Kapituła wrocławska ustala wysokość sum zebranych z dochodów za okres 1344/1345.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego Nr 109, Dipl. Sil. fol. 150, nr B X.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów