Rozmiar: 15909 bajtów

- 371 -

1345, l4 IX, Wrocław (Wrat[islavia])

XVIII kal. Octobris

Andrzej de Roslawicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wrat[islaviensis)), w obecności pełnomocnika klarysek wrocławskich (Wratislavia), Jana, proboszcza de Manow (Johannes), zatwierdza ugodę między Tilonem de Sidelicz (Thilo), właścicielem wsi Galow, a klaryskami o drogę prowadzącą przez posiadłość Tilona Galow do młyna zwanego Schylder mul nad rzeką Leśnicą (Lesna) nadanego klaryskom przez Andrzeja Kadark (Andreas).

Świadkowie: Jan (Johannes), notariusz klarysek, Jan z Wrocławia-Leśnicy (Johannes de Lesna), kleryk, Jakub (Jacobus), notariusz oficjała.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. R 696, s. 396-397.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów