Rozmiar: 15909 bajtów

- 370 -

1345, 14 IX, Ziębice (Munstirberg)

in die Exaltationis Sancte Crucis

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesie et dominus , in Munstirberg), pozwala Henrykowi de Rudgerdorf (Heynricus) za wierną służbę budować [?] we wsi Ringersdorf k. Strzelina (Strelin) w miejscu popularnie zwanym Anger, nadając mu przy tym wszystkie prawa, które odstąpił klasztor strzeliński (Strelinensis) św. Klary, a którymi to prawami może się okazać na podstawie dokumentu wystawionego przez ten klasztor.

Świadkowie: Andrzej de Eycholtz (Andreas), marszałek książęcy, Hanco Haken, Ulricus, krawiec, Henselinus Crusen, Jan z Żaliny Śląskiej (Johannes de Magna Salina), notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 121, nr 28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów