Rozmiar: 15909 bajtów

- 381 -

1345, 12 X

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, nadaje mieszczanom chojnowskim prawa i dochody z młyna we wsi Stoymansdorf.

Regest: Th. Schollz, Chronik d. Stadt Haynau, Chojnów 1869, s. 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów