Rozmiar: 15909 bajtów

- 388 -

1345, 12 XI, Brzeg (Brega)

in crastino beati Martini episcopi

Bolesław III, książę Śląska i pan Brzegu (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Bregensis), zobowiązuje się ochraniać i respektować wszystkie przywileje i prawa miasta Brzegu, a w szczególności: nie zmieniać bez zgody miasta urzędu rady miejskiej, pozostawić urząd wójtowski z jego prawami i nie uciskać miasta w jakikolwiek sposób różnymi ciężarami.

Świadkowie: Piotr Poduschka (Petrus), Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu. (Pogrella), Schenko de Schonov, Henryk, sędzia brzeski (Henricus ... Bregensis), Hanko Engilgeri, Niczko Zrebkowicz i Jan (Johannes), notariusz książęcy.


Druk: CDS IX, s. 245, nr 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów