Rozmiar: 15909 bajtów

- 389 -

1345,12 XI, Wrocław

in crastino beati Martini

Jan (Johannes) syn Arnolda Kuffelt (Arnoldus), mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), zawiera umowę w imieniu swoim i swojego nieobecnego brata Gotkona (Gotko, Gotkonus) z ojcem, rezygnując dobrowolnie z pretensji do folwarku (allodium) Petirwitz. Kontrakt ten zatwierdził Konrad de Valkinhain (Conradus), starosta wrocławski.

Regest: AP Wrocław, Rep. 58, s. 1085, nr 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów