Rozmiar: 15909 bajtów

- 391 -

1345, 23 XI Wrocław ? [Wratislavia ?]

IX Kal. Decembris

Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski, oraz Henryk de Baruth (Henricus), prepozyt, Stefan (Stephanus), dziekan, Henryk (Henricus), scholastyk, i cała kapituła wrocławska (Wratislaviensis) stwierdzają, że otrzymali w lenno miasto Grotków (Grotkov) z okręgiem, które nabył Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Boemie), od Bolesława III, księcia Śląska i pana Brzegu (Boleslaus dux Zlesie et dominus Bregensis).

Świadkowie: Karol, margrabia morawski (Carolus Marchio Moravie), Jan, książę Karyntii (Joannes dux Karintie), Bolko opolski (Oppoliensis), Henryk żagański (Henricus Zaganensis) - książęta, Ernestus, arcybiskup praski (Pragensis), Jan, biskup miśnieński (Joannes ... Misnensis), Henczo de Plawen, Hinco zwany Berka de Duba, burgrabia praski (Pragensis), Henryk z Luksemburga (Henricus de Lucemburg), Wancko de Wartenberg, Jan, archidiakon głogowski (Joannes Glogoviensis), Friczka de Panowicz - kananicy wrocławscy (Wratislavienses).


Druk: CDM VII, s. 458, nr 628.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów