Rozmiar: 15909 bajtów

- 393 -

1345, 13 XII Wrocław (Wrat[islavia])

XIV id. Decembris

Filip (Philippus); syn Teodoryka de Budissow (Theodericus), notariusz biskupi, stwierdza, że Henryk V, książę głogowsko-żagański (Henricus dux Slezie et dominus Glogouie et Zagani), opierając się na uprawnieniach przyznanych mu dokumentem Jana Luksemburskiego (Johannes rex Boemie), zrzeka się prawa patronatu na rzecz biskupa nad kościołem w Wysokiej Cerkwi k. Głogowa, zatrzymując je nad kościołem w Bytomiu Odrzańskim (Bythom).

Świadkowie: Henryk (Henricus), scholastyk, Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus ... Legnicensis), Otto z Dunina (Donyn), Marcin z Otmuchowa (Martinus de Othmuchow), Piotr z Bitkowa k. Olesna (Petrus de Bythcow), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses).


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. MM 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów