Rozmiar: 15909 bajtów

- 397 -

1345, 28 XII

am Tage der unschuldigen Kindlein

Jan Luksemburski wystawia dokument dla Kłodzka, w którym występuje jako starosta Wolfram von Panewicz.

Regest: Koegler Chroniken der Grafschaft Glatz, s. 208.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów