Rozmiar: 15909 bajtów

- 398 -

1345, 31 XII, Jawor

Henryk Czenchener, kanonik wrocławski, doktor dekretów, egzekutor papieski, wysłannik specjalny brata Antoniego de Troya z zakonu franciszkańskiego, uwalnia jednorazowo ad kar za grzechy Michała Grawik i jego żonę Agnieszkę. Na wypadek ¶mierci spowiednik ma uwolnić ich od wszystkich kar. Grzechy popełniane ¶wiadomie w nadziei uzyskania odpustu nie będ± tym odpustem objęte.

Regest: CDS XXXV, s. 37, nr l2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów