Rozmiar: 15909 bajtów

- 247 -

1345

Konrad, opat klasztoru kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, nadaje Hermanowi 54 1/2 morgi ziemi we Wrocławiu-Gajowicach dla osadzenia zagrodników. Herman dostał z tego 2 morgi jako sołtys, wolne od czynszów i dziesięciny oraz trzecią część dochodów z sądownictwa. Miał on pobierać czynsz od zagrodników i wykonywać zwykłe powinności. Czynsz z pozostałych 52 1/2 morgi musieli uiszczać zagrodnicy. Czterech zagrodników klasztornych płaciło po pół grzywny, pozostali 9 skojców z morga. Proboszcz otrzymał z każdego morga pół grosza praskiego, a sołtys, chłopi i zagrodnicy otrzymali pastwisko dla bydła.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 E, nr 63; Tzschoppe - Stenzel, Urks., s. 170.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów