Rozmiar: 15909 bajtów

- 248 -

1345

Jan Luksemburski, król czeski, nadaje w lenno Henrykowi von Molnsdorf 5 łanów za 90 grzywien.

Regest: Z. f. G. Schl. LXXVII, s. 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów