Rozmiar: 15909 bajtów

- 250 -

1345

Henryk V, książę głogowski, zatrzymuje sobie prawo patronatu w Bytomiu nad Odrą, zaś prawo to w Wysokiej Cerkwi k. Głogowa daje biskupowi i kościołowi wrocławskiemu.

Regest: tamże, s. 198-199, nr MM 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów