Rozmiar: 15909 bajtów

- 253 -

1345

Jan Luksemburski, król czeski, potwierdza Hermanowi z Kątów Wrocławskich posiadanie wsi Iwiny k. Wrocławia.

Regest: Z. f. G. Schl. LXXII, s. 197.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów