Rozmiar: 15909 bajtów

- 254 -

1345

Zwolnienie od praw książęcych 1 łanu w Würben [Wierzbnie ?], należącego do Jeska Grantka (Jeshco).

Regest: Z. f. G. Schl. LI, s. 256.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów