Rozmiar: 15909 bajtów

- 412 -

1346, 7 I, Bolesławiec (Boleslauia)

in crastino Epyphanie

Henryk, książę Śląska, pan Książa i Jawora (Henricus dux Slesie dominus Furstinberg et Jauwor), potwierdza nadanie swego ojca Bolka I oraz Ticzka (Ticzko) i Apeczki (Apeczko), braci de Cedelicz, czynszu w wysokości 23 grzywien rocznie z cła z Lwówka (Lemberg) i Bolesławca (Boleslavia) na rzecz klasztoru w Krzeszowie (Gryssow).

Świadkowie: Apeczko de Rakewicz, Fryderyk Pechwinkil (Fridericus) - rycerze, Konrad de Cedelicz (Cunadus), Siffridus de Rusindorf, Witko de Sacco, Peczko Rungus i Bernard de Waldow (Bernhardus), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 85.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów