Rozmiar: 15909 bajtów

- 413 -

1346, między 7 I -12 I

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy, nadaje sukiennikom ścinawskim prawo sprzedaży na targu, w domach, we wszystkich miejscowościach i o każdym czasie sukna przez nich tkanego - z wyłączeniem sukna sprowadzanego.

Świadkowie: Kunzko von Lobil, Petschke von Rachielwitz, Jan von Gnesen [Gniezno?), Titzko z Góry, Piotr Wirech, Jan Jone, Konrad Prutenus i Henryk notariusz.


Regest: H. Schubert, Urkundliche Geschichte der Stadt Steinau an der Oder, Wrocław 1885, s. 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów