Rozmiar: 15909 bajtów

- 419 -

1346, 16 I, Wrocław

Marcelli

Bolesław III, książę brzeski; uwalnia od wszelkich ciężarów książęcych posiadłości dominikanów z Brzegu w Godzinowicach k. Oławy.

Regest: CDS IX, s. 261, nr 1610.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów