Rozmiar: 15909 bajtów

- 420 -

1346, 22 I, Wrocław (Wrat[islavia])

XI kal. Februarii

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Slesie et dominus Legniczensis et Bregensis), nadaje kapitule wrocławskiej (Wrat[islaviensis]) młyn zwany Beyersmol k. Oławy (Olauia) wraz ze wszystkimi prawami i zwolnieniami od ciężarów prawa książęcego.

Świadkowie: Jan de Borsnicz (Johannes), Schenko de Schonow, Hanko Engilgeri, Henningo Winter, Mikołaj Schrebkowicz (Nicolaus), Apeczko z Wiadrowa k. Jawora (Wederow) i Jan (Johannes), notariusz biskupi.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. QQ 26.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 369 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów