Rozmiar: 15909 bajtów

- 422 -

l346, 25 I, Świdnica

an Sente Pauyls Tag als er bekart war

Bolko II, książę świdnicki, zwalnia za 20 grzywien Tomasza z Kraszowic k. Świdnicy od powinności, które był on winien ze wsi Bystrzyca (Dolna, Górna) k. Świdnicy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. Schweidn. Stadt - Archiv II, s. 47, nr 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów