Rozmiar: 15909 bajtów

- 423 -

1346, 26 I, Świdnica

Mittwochs nach sente Pauyls Tag als er bekart ward

Bolko II, książę świdnicki, sprzedaje Janowi Trochen i jego żonie Agnieszce oraz Tomaszowi z Kraszowic k. Świdnicy, mieszczanom świdnickim, 3 1/2 łanu w Bystrzycy (Dolna i Górna) k. Świdnicy, a oprócz tego ogród i prawo połowu ryb.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, Rep. d. schweidn. Stadt - Archiv II, s. 47, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów