Rozmiar: 15909 bajtów

- 428 -

1346, 14 II, Praga

in die s. Valentini

Otto, Reinczko i Mikołaj (Nicolaus), bracia de Glubos, stwierdzają, że otrzymali w lenno od króla czeskiego Jana Luksemburskiego (Joannes rex Boemie ac Lucemburgensis comes) zamek Karpno k. Bystrzycy Kłodzkiej (Carpenstein) z sądownictwem prowincjonalnym w Lądku (Landek), ze wszystkimi przynależnościami i prawami należącymi do tego zamku wraz z następującymi wsiami: Konradów k. Bystrzycy Kłodzkiej (Conradsvaldt), Kąty Bystrzyckie k. Bystrzycy Kłodzkiej (Winkelndorff), Ząbinowice k. Bystrzycy Kłodzkiej (Gerarczdorff), Rogóżka k. Bystrzycy Kłodzkiej (Wolffrannsdorff), Lotheim, Viczdorff, Lutynia k. Bystrzycy Kłodzkiej (Lutein), Crafezdorff, Graczdorff, Strachocin k. Bystrzycy Kłodzkiej (Schreckersdorff), Stronie Śląskie k. Bystrzycy Kłodzkiej (Seydenberch), Moraw, Stojków k. Bystrzycy Kłodzkiej (Alberczdorff). W zamian za to obiecują królowi pomoc w razie wojny, dostarczając uzbrojonych, tak jak wszyscy wasale ziemi kłodzkiej (Glacensis). Przyrzekają także, że posiadany przez nich zamek Karpno będzie stał dla króla zawsze otworem oraz dla jego dziedziców i starostów, kiedy tylko zajdzie potrzeba.

Świadkowie: Ottokarus de Glubos, Henryk (Henricus) i Jerco de Muschin, Otto Ratoldi.


Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 172, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów