Rozmiar: 15909 bajtów

- 427 -

1346, 14 II, Praga (Praga)

fer. tercia proxima post dominicam in Septuagesima

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes Boemie rex et comes Lucemburgensis), zatwierdza nadanie swojego poprzednika króla czeskiego Ottokara (Ottokarus Boemie rex) dla minorytów kłodzkich (Glacz) dziesięciny z młynów królewskich należących do zamku kłodzkiego (Glacensis).

Druk: transumptu Karola IV z r. 1363 - 15 X, Volkmer - Hochaus, Geschichtsquell. I, s. 183.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów