Rozmiar: 15909 bajtów

- 435 -

1346, 20 II, Praga (Praga)

fer. II. post, Dominicam Exurge

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), upaważnia Ottona z Dunina k. Legnicy (Otto de Donyn), kanonika wrocławskiego (Wrat[islaviensis]) i protonotariusza, oraz Hermana de Essyn (Hermannus), swojego krewnego, da pertraktowania z panami: Miwilichem de Rydeburg (Miwlich), Maciejem de Molheym (Matheus), Peczconem ze Strugi k. Wałbrzycha (Peczco de Adelungisbach), Popponem de Hugowicz (Poppo), Hermanem de Borsnicz (Hermannus), Hartungiem (Hartungus) i Ramfoldem de Nymands (Ramfoldus), którzy posiadali pewne prawa do ściągania świadczeń w dobrach biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus episcopus Wraczl[aviensis) i kapituły wrocławskiej w sprawie ewentualnej rezygnacji z tych dochodów.

Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. C 18.
Kopia: łac., tamże, Lib. Niger, s. 340.
Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 303 nr 276.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów