Rozmiar: 15909 bajtów

- 439 -

1346, 16 III, Awinion (Avinion)

XVII Kal. Aprilis

Papież Klemens VI (Clemems) nadaje Oleriowi, synowi Przybysława (Olerius Prybyslaus) de Adlochowicz, kanonikowi bolesławieckiemu (Boleslaviensis) i magistrowi sztuk wyzwolonych, prebendę w diecezji ołomunieckiej (Olomucensis).

Ekscerpt: CDS VII, s. 474, nr 647.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów