Rozmiar: 15909 bajtów

- 440 -

1346, 17 III, Strzegom

Freitag nach dem Sonntage Reminiscere

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, zezwala w ramach statutów przędzarzy na rozwój w Strzegomiu innych pokrewnych rzemiosł koniecznych dla dobra miasta.

Regest: AP Wrocław, Rep. 6, s. 1576, nr 161 e.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów