Rozmiar: 15909 bajtów

- 442 -

1346, 19 III, Ziębice

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, stwierdza, że Albrecht Schamborii i jego dzieci sprzedali wieś Dankowice k. Strzelina z przyległościami Janowi i Mateuszowi ze Stachowa k. Strzelina (Stachow).

Regest: 1. AP Wrocław, Rep. 3, s. 583 nr 368; 2. A. f. schl. Kirchengesch. IV, s 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów