Rozmiar: 15909 bajtów

- 443 -

1346, 21 III, Henryków (Henrichowe)

XII kal. Aprilis

Mikołaj, książę Śląska, pan Książa i Ziębic (Nicolaus dux Slesie ac dominus Furstenberg et Munstirberg), zezwala Janowi, opatowi klasztoru cysterskiego w Henrykowie (Johannes abbas ... in Henrichowe), lokować dwa folwarki (curie sive allodia): Raczyce k. Ząbkowic Śląskich (Rathshitz) i Ihericho oraz wieś Jaworowicz, zwalniając te posiadłości od wszelkich ciężarów prawa książęcego, oraz przyznaje opatowi pełne sądownictwo w tych wsiach.

Świadkowie: Ulricus Lewinrode, Peczhonis Swobisdorf, Jan Budow (Johannes), Bernard Rotiwicz (Bernhardus) - rycerze, Albert Shamborii (Albertus), sędzia dworski, Withco Bohemus, Jan Sharfinberg (Johannes), Mikołaj Bendil (Nicolaus) i Jan (Johannes), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA, Dokumenty klasztoru w Henrykowie nr 99.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów