Rozmiar: 15909 bajtów

- 444 -

1346, 26 III, Opawa

in Dominica qua cantatur Letare Jerusalem

Mikołaj II, książę (Nicolaus dux Oppaviae), poleca opiece medykowi magistrowi Walterowi (Walterus) szpital św. Mikołaja ufundowany poza murami miasta Opawy (Oppavia).

Regest: A. DOZA Wiedeń, J. Schwandner, Diplomatarium, rkp., 256, s. 81.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów