Rozmiar: 15909 bajtów

- 445 -

1346, 4 IV, Wrocław

die IV mensis Aprilis

Arnoldus de Cantina, scholastyk krakowski, kolektor i legat papieski w Polsce i na Węgrzech (Cracoviensis .. Polonia et Ungaria), kwituje biskupowi wrocławskiemu Przecławowi z Pogorzeli k. Brzegu odbiór 244 grzywien tytułem ¶więtopietrza za rok 1345.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 107, Diplom. Siles., s. 93, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów