Rozmiar: 15909 bajtów

- 448 -

1346, l3 IV, Chojnów

Magna V-ta fer.

Bolesław III, książę Śląska i pan Brzegu (Boleslaus dux Slesie dominus Bregensis), zatwierdza Janowi ze Środy Śląskiej (Johannes de Novoforo), sędziemu dworu książęcego, posiadanie czynszu z 18 kamieni łoju z ław mięsnych w Chojnowie (Haynau), który to czynsz odkupił kiedyś od Rula Schelndorf (Rulo). Czynsz ten przeznacza tymczasem Jan swej małżonce Krystynie (Cristina).

Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów