Rozmiar: 15909 bajtów

- 451 -

1346, 21 IV, Wrocław

XI. kal. Maii

Jerzy Fulschussil (Georgius), audytor kurii biskupiej we Wrocławiu, i Mikołaj z Solnik k. Wrocławia (Nicolaus de Selin), kanonik kościoła N. Marii Panny w Głogowie (Glogovia), oznajmiają wspólnie z Dzierżysławem (Dirslaus) Clazomenem (Clazomena) o zawartym porozumieniu dotyczącym rozstrzygnięcia sporu między Piotrem ze Sławinowic k. Nysy (Petrus de Cunczindorf), proboszczem w Ząbkowicach Śląskich (Frankenstein), i przeorem klasztoru dominikanów Jakubem (Jacobus) w Ząbkowicach Śląskich (Frankenstein).

Świadkowie: Jan, dziekan głogowski (Johannes Glogoviensis), Mikołaj de Purkow (Nicolaus), kanonik wrocławski (Wratislaviensis), administrator biskupstwa wrocławskiego, Wernherus de Ceteras, kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Albert de Cedelow (Albertus), proboszcz w Waltdorff.


Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 20 a, Pfarrarchiv zu Frankenstein nr 11 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów