Rozmiar: 15909 bajtów

- 454 -

1346, 1 V, Świdnica (Swydnicz)

an der Tage sente Philippi u. Jacobi

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herczoge von Slezien Herre von Furstinberg und czur Swydnicz), nadaje przywilej dla miast Świdnicy (Swydnicz) i Strzegomia (Stregon) w sprawie przyjmowania do prawa miejskiego Żydów przybyłych z Miśni (Mise).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 71.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów