Rozmiar: 15909 bajtów

- 457 -

1346, 4 V, Awinion (Avinion)

IV. non. Maii

Papież Klemens VI (Clemens) na pro¶bę Karola, margrabiego morawskiego (Carolus marchio Morauie), poleca biskupowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), aby podzielił dobra i dochody biskupstwa litomyskiego (Luthomislensis) między biskupa i kapitułę tamtejsz±.

Druk: CDM VII, s. 482, nr 655.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów