Rozmiar: 15909 bajtów

- 459 -

1346, 8 V, Jawor (Jawer)

in die sancti Stanislai

Bolko II, książę Śląska, pan Świdnicy i Książa (Bolko dux Slezie et dominus de Furstennberg et Swydnitz), zezwala Janowi (Johannes), opatowi klasztoru lubiąskiego (Lubensis), na eksploatację bogactw mineralnych na terytorium podległym władzy księcia.

Świadkowie: Kekelinus z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Renczko Schaff, Pechwynkel, Jan de Logaw (Johannes).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 298.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów