Rozmiar: 15909 bajtów

- 458 -

1346, 8 V, Świdnica (Swidnicz)

in die beati Stanislai episcopi et martiris

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco dux Slesiae dominus in Furstinberg et in Swidnicz), zatwierdza sprzedaż przez rycerza Konrada z Czernicy k. Jawora (Conradus de Cirna), zwanego Goze, 17 grzywien czynszu ze wsi Beckerm k. Strzegomia (Strigonia) wolnej od wszelkich obciążeń, z patronatem kościoła klasztorowi benedyktynek w Strzegomiu (Strigonia).

Świadkowie: Kekil z Czernicy k. Jawora (de Cirna), Reynco Schof - rycerze, Reynhardus z Żar k. Środy Śląskiej, Bartuschco de Botzow, Friczco de Talwicz, Mikołaj Siffridaw (Nicolaus) i Cunczelinus, protonotariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 123, nr 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów