Rozmiar: 15909 bajtów

- 465 -

1346, 15 V, Wrocław (Wratislauia)

fer. II post dominicam Cantate

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco... dux Slesie, dominus de Furstinberg et in Swidnicz), uwalnia od wszelkich powinności i daje pełne sądownictwo we wsi Gorzanowice k. Jawora (Hoendorff) kanonikowi wrocławskiemu Ottonowi z Dunina k. Legnicy (Otto de Donyn ... Wratislauiensis) i jego stryjowi Janowi z Dunina k. Legnicy (Johannes de Donyn).

Świadkowie: Kekelo z Czernicy k. Jawora (Czirnen), Tyczco de Borsnicz, Reymczco Schoff - rycerze, Seyfrido de Rosendorff, Mikołaj i Hanko bracia z Niebełczyc k. Bolesławca (Nicolaus ... de Nebelsicz), Piotr de Czedelicz (Petrus), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. B 4.
Kopia: tamże, Lib. Niger, s. 79 a.
Druk: Dokumentierte Geschichte d. Bisthums u. Hochstiftes Breslau, Wrocław l884, II, s. 380, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów