Rozmiar: 15909 bajtów

- 467 -

1346, 17 V, Żagań (Sagan)

fer. IV proxima post Dominicam Cantate

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus dux Slezie dominus Glogouie et Sagani), funduje ołtarz w klasztorze kanoników regularnych w Żaganiu (Sagan), gdzie pochowany jest jego ojciec, z obowiązkiem odprawiania mszy za zmarłych. Na utrzymanie tego ołtarza książę daje wszystkie prawa oprócz prawa zwierzchniego we wsi Brzeźnica k. Żagania (Superior Bresnicz), a także czynsze ze wsi Rudziny k. Szprotawy (Rutyn).

Świadkowie: Friczko de Burnis, Jan Kelbechini (Johannes), Jan z Osieka Łużyckiego k. Zgorzelca (Johannes de Warnungisdorf), Grabizius de Necherin, Piotr Libingi (Petrus), Reynczko zwamy Grel i Jan (Johannes), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wydawcy.


Oryg.: łac., Wrocław, AP Rep. 116, nr 76.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów